مرکز علمی-کاربردی شرکت تعاونی پیشتازان آیین زندگی- تاریخچه مرکز
معرفی مرکز آموزش علمی - کاربردی پيشتازان آئين زندگی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

 

معرفی مرکز آموزش علمی - کاربردی پيشتازان آئين زندگی

 

شرکت تعاونی پيشتازان آئين زندگی فعاليت آموزش عالی خود را از سال1378 با تشکيل دوره های کوتاه مدت به منظور افزايش مهارت مربيان کودکان پيش دبستانی « عادی و استثنايی »  با مجوز دانشگاه   جامع علمی کاربردی آغاز کرد و از سال 1381با معرفی وزارت تعاون و اخذ مجوز دانشگاه جامع علمی کاربردی شروع به پذيرش دانشجو در « مقطع کاردانی » رشته هاي  مربی بهداشت مدارس و مربی کودک نمود .

هم اکنون اين مرکز با جلب همکاری حدود 200نفر از اعضای هيات علمی دانشگاهها ، متخصصين و افراد با تجربه بعنوان مدرس ، حدود 1428 نفر دانشجو و 3170 دانش آموخته در رشته های زير فعاليت می کنند: 

 

ترمی (کاردانی ) :
 1. کاردانی نا پيوسته امور تعاون

 2. کاردانی نا پيوسته مربی معلولين ذهنی

 3. کاردانی نا پيوسته تربيت مربی مراکز پيش از دبستان

 4. کاردانی ناپيوسته مربی کودکان استثنايی

 5. کاردانی ناپيوسته اصلاح و تربيت

 6. کاردانی ناپيوسته مددکاری اجتماعی

ترمی (کارشناسی ) :
 1. کارشناسی نا پيوسته مديريت تعاون
پودمانی (کاردانی):
 1. کاردانی ناپيوسته اصلاح و تربيت
 2. کاردانی نا پيوسته و کاردانی حرفه ای امور تعاون
 3. کاردانی نا پيوسته و کاردانی حرفه ای تربيت مربی مراکز پيش از دبستان
 4. کاردانی ناپيوسته و کاردانی حرفه ای مربی خانه کودک و نوجوان
 5. کاردانی ناپيوسته و کاردانی حرفه ای تکنولوژی آموزشی
 6. کاردانی ناپيوسته راهنمای آموزشی
 7. کاردانی ناپيوسته مديريت خانواده
 8. کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی گرايش کودک
 9. کاردانی حرفه ای تربيت مراقب سالمندان
 10. کاردانی حرفه ای تربيت مربی کودکان با نيازهای ويژه
پودمانی (کارشناسی):
 1. کارشناسی نا پيوسته و کارشناسی حرفه ای مديريت تعاون
 2. کارشناسی نا پيوسته و کارشناسی حرفه ای آسيب شناسی اجتماعی گرايش پيشگيری از اعتياد
 3. کارشناسی نا پيوسته و کارشناسی حرفه ای تربيت مربی مراکز پيش از دبستان
 4. کارشناسی حرفه ای آموزش بزرگسالان
 5. کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی گرايش کودک

 فعاليتهای آموزش عالی در فضايی با مساحت حدود 2000 متر مربع عرصه و 4000 متر مربع اعيان صورت می گيرد.

 

علاوه بر فعاليتهای آموزشی ، اين مرکز تا کنون برنامه های دوره های آموزشی زير را نيز طراحی و بازنگری نموده است:

 طراحی دوره :

 1. طراحی دوره کارشناسی مديريت تعاون به درخواست وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
 2. طراحی دوره کاردانی حرفه ای امور تعاون به درخواست وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
 3. طراحی دوره کاردانی حرفه ای تکنولوژی آموزشی
 4. طراحی دوره کاردانی مربی معلولين ذهنی
 5. طراحی دوره کاردانی مربی کودکان استثنايی
 6. طراحی دوره کاردانی پودمانی مربی مراکز پيش از دبستان
 7. مشارکت طراحی دوره کارشناسی مربی مراکز پيش از دبستان
 8. مشارکت در طراحی دوره کارشناسی آسيب شناسی اجتماعی

   

 بازنگری دوره :

 1. بازنگری دوره کارشناسی مديريت تعاون به درخواست وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
 2. بازنگری دوره کاردانی حرفه ای امور تعاون به درخواست وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

 3. بازنگری دوره کاردانی حرفه ای تکنولوژی آموزشی

 4. بازنگری دوره کاردانی حرفه ای کودکان با نيازهای ويژه(کودکان استثنايی)

 5. بازنگری دوره کاردانی حرفه ای کودکان کم توان ذهنی (کودکان عقب مانده ذهنی)

تاليف کتب و درسنامه، اجرای کارگاهها و سمينارهای علمی ، پژوهشی ، آموزشی و... ويژه استادان و دانشجويان نيز از فعاليتهای اين مرکز می باشد.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز علمی-کاربردی شرکت تعاونی پیشتازان آیین زندگی:
http://www.cpaz.ir/find.php?item=1.37.27.fa
برگشت به اصل مطلب