مرکز علمی-کاربردی شرکت تعاونی پیشتازان آیین زندگی- تاریخچه مرکز
معرفی مرکز آموزش علمی - کاربردی پیشتازان آئین زندگی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

 

معرفی مرکز آموزش علمی - کاربردی پیشتازان آئین زندگی

 

شرکت تعاونی پیشتازان آئین زندگی فعالیت آموزش عالی خود را از سال1378 با تشکیل دوره های کوتاه مدت به منظور افزایش مهارت مربیان کودکان پیش دبستانی « عادی و استثنایی »  با مجوز دانشگاه   جامع علمی کاربردی آغاز کرد و از سال 1381با معرفی وزارت تعاون و اخذ مجوز دانشگاه جامع علمی کاربردی شروع به پذیرش دانشجو در « مقطع کاردانی » رشته های  مربی بهداشت مدارس و مربی کودک نمود .

هم اکنون این مرکز با جلب همکاری حدود 200نفر از اعضای هیات علمی دانشگاهها ، متخصصین و افراد با تجربه بعنوان مدرس ، حدود 1428 نفر دانشجو و 3170 دانش آموخته در رشته های زیر فعالیت می کنند: 

 

ترمی (کاردانی ) :
 1. کاردانی نا پیوسته امور تعاون

 2. کاردانی نا پیوسته مربی معلولین ذهنی

 3. کاردانی نا پیوسته تربیت مربی مراکز پیش از دبستان

 4. کاردانی ناپیوسته مربی کودکان استثنایی

 5. کاردانی ناپیوسته اصلاح و تربیت

 6. کاردانی ناپیوسته مددکاری اجتماعی

ترمی (کارشناسی ) :
 1. کارشناسی نا پیوسته مدیریت تعاون
پودمانی (کاردانی):
 1. کاردانی ناپیوسته اصلاح و تربیت
 2. کاردانی نا پیوسته و کاردانی حرفه ای امور تعاون
 3. کاردانی نا پیوسته و کاردانی حرفه ای تربیت مربی مراکز پیش از دبستان
 4. کاردانی ناپیوسته و کاردانی حرفه ای مربی خانه کودک و نوجوان
 5. کاردانی ناپیوسته و کاردانی حرفه ای تکنولوژی آموزشی
 6. کاردانی ناپیوسته راهنمای آموزشی
 7. کاردانی ناپیوسته مدیریت خانواده
 8. کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی گرایش کودک
 9. کاردانی حرفه ای تربیت مراقب سالمندان
 10. کاردانی حرفه ای تربیت مربی کودکان با نیازهای ویژه
پودمانی (کارشناسی):
 1. کارشناسی نا پیوسته و کارشناسی حرفه ای مدیریت تعاون
 2. کارشناسی نا پیوسته و کارشناسی حرفه ای آسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیاد
 3. کارشناسی نا پیوسته و کارشناسی حرفه ای تربیت مربی مراکز پیش از دبستان
 4. کارشناسی حرفه ای آموزش بزرگسالان
 5. کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی گرایش کودک

 فعالیتهای آموزش عالی در فضایی با مساحت حدود 2000 متر مربع عرصه و 4000 متر مربع اعیان صورت می گیرد.

 

علاوه بر فعالیتهای آموزشی ، این مرکز تا کنون برنامه های دوره های آموزشی زیر را نیز طراحی و بازنگری نموده است:

 طراحی دوره :

 1. طراحی دوره کارشناسی مدیریت تعاون به درخواست وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
 2. طراحی دوره کاردانی حرفه ای امور تعاون به درخواست وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
 3. طراحی دوره کاردانی حرفه ای تکنولوژی آموزشی
 4. طراحی دوره کاردانی مربی معلولین ذهنی
 5. طراحی دوره کاردانی مربی کودکان استثنایی
 6. طراحی دوره کاردانی پودمانی مربی مراکز پیش از دبستان
 7. مشارکت طراحی دوره کارشناسی مربی مراکز پیش از دبستان
 8. مشارکت در طراحی دوره کارشناسی آسیب شناسی اجتماعی

   

 بازنگری دوره :

 1. بازنگری دوره کارشناسی مدیریت تعاون به درخواست وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
 2. بازنگری دوره کاردانی حرفه ای امور تعاون به درخواست وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

 3. بازنگری دوره کاردانی حرفه ای تکنولوژی آموزشی

 4. بازنگری دوره کاردانی حرفه ای کودکان با نیازهای ویژه(کودکان استثنایی)

 5. بازنگری دوره کاردانی حرفه ای کودکان کم توان ذهنی (کودکان عقب مانده ذهنی)

تالیف کتب و درسنامه، اجرای کارگاهها و سمینارهای علمی ، پژوهشی ، آموزشی و... ویژه استادان و دانشجویان نیز از فعالیتهای این مرکز می باشد.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز علمی-کاربردی شرکت تعاونی پیشتازان آیین زندگی:
http://www.cpaz.ir/find.php?item=1.37.27.fa
برگشت به اصل مطلب